Showing posts with the label Perkembangan Peserta Didik

Perkembangan Pada Masa Kanak-Kanak

Assalamu'alaykum  sahabat DESBUD.ID  pasti pernah mengalami masa kanak-kanak kan? Masa ini adalah masa yang menyenangkan. Dunia kanak-kanak adalah dunia bermain. Hanya ungkapan rasa syukur kepada…

Perkembangan Pada Masa Bayi

Assalamu'alaykum . Sahabat DESBUD.ID  yang di rahmati Allah SWT. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaiki-baiknya dari Nuffas. Kemudian berkembang, lahir dan tumbuh menjadi manusia dew…

Perkembangan Masa Pranatal

Assalamu'alaykum  sahabat DESBUD.ID  yang dirahmati Allah SWT. Mengkaji perkembangan manusia, menjadikan kita lebih mengenal Sang Pencipta yang Maha Agung.  Menurut Hurlock (1980), masa pranatal …

Pengumuman Kuis

Sahabat DESBUD.ID  yang dirahmati Allah SWT. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga.   Berkenaan dengan dilaksanakann…

Teori-Teori Perkembangan

Assalamu'alaykum sahabat DESBUD.ID  yang dirahmati Allah. Untuk memahami dasar-dasar kajian tentang perkembangan peserta didik, terdapat teori-teori perkembangan yang perlu kita pelajari dari par…

Hakikat dan Makna Perkembangan Peserta Didik

Assalamu'alaykum sahabat DESBUD.ID   semoga kita selalu bersyukur atas segala nikmat-Nya. Sahabat, manusia itu selalu bergerak dinamis, berubah d…

Lagi Trending